Privacy Beleid

1. Algemeen

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Total Creation. Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens en behandelen persoonsgegevens dan ook altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken en bewaren, welke gegevens wij verwerken en wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zijn onder meer:

 • Algemene informatie zoals voor- en achternaam, geslacht en jouw bedrijf of functie.
 • Aanvullende informatie zoals geboortedatum, nationaliteit en eventueel een identiteitsbewijs.
 • Contactgegevens zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Technische gegevens, zoals IP-adres, de pagina’s die op onze website worden bezocht en gegevens over de door jou gebruikte apparaten.
 • Gegevens voor sollicitaties of aanmelding als model zoals gegevens over opleiding of loopbaan, social media profiel, lengte, kledingmaten, schoenmaat en recente foto’s.
 • Eventuele financiële informatie zoals bijvoorbeeld bankrekeningnummers.
 • Eventuele andere persoonsgegevens die wij krijgen of kunnen verkrijgen in verband met onze hierna te noemen doelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

3. Hoe worden persoonsgegevens verkregen?

Total Creation verkrijgt jouw persoonsgegevens op verschillende manieren. Meestal ontvangen de persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als wij een overeenkomst met jou aangaan, als je contact met ons opneemt, onze website bezoekt of als je bij ons solliciteert. Het kan ook zijn dat wij jouw persoonsgegevens ontvangen van andere partijen, zoals je werkgever, of via openbare bronnen. In alle gevallen geldt dat wij persoonsgegevens altijd behandelen en verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

4. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt hoofdzakelijk om ervoor te zorgen dat de samenwerking met al onze klanten en relaties optimaal is. Jouw persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van de wijze en reden van verkrijging, voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Voor het leveren van onze producten en diensten.
 • Voor het financieel afhandelen van overeenkomsten en facturatie.
 • Om met jou te communiceren.
 • Om je te informeren over eventuele producten, diensten en events en voor verdere marketingactiviteiten en business development.
 • Voor het onderhouden van de relatie met onze klanten, bijvoorbeeld via tevredenheidsonderzoeken.
 • Voor sollicitaties en wervingsactiviteiten.
 • Voor het uitvoeren en nakomen van wettelijke verplichtingen.

5. Op welke gronden worden persoonsgegevens verwerkt?

De hiervoor genoemde verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een of meer van de volgende verwerkingsgronden:

 • Voor de uitvoering van overeenkomsten.
 • Voor of op grond van een wettelijke verplichting.
 • Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.
 • Met jouw toestemming.

Indien verwerking van jouw persoonsgegevens uitsluitend gebeurt op grond van door jou verstrekte toestemming, geldt altijd dat die toestemming weer kan worden ingetrokken.

6. Wie krijgt de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen worden door Total Creation bewaard en verwerkt. Soms is het wel nodig dat wij die gegevens delen met derde partijen. Dat gebeurt altijd binnen het kader van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen en gronden. Bovendien geldt dat de derden die van ons jouw persoonsgegevens ontvangen, ook de relevante privacywet en -regelgeving moeten nakomen.

Mochten wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die deze gegevens op ons verzoek verwerken (en daarmee op grond van de wet als verwerker van ons worden aangemerkt), dan zorgen wij altijd dat met die partijen goede afspraken worden gemaakt om zeker te stellen dat de verwerking door die partijen gebeurt in overeenstemming met de wet en de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen en gronden.

7. Beveiliging en bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

Met betrekking tot gegevens die wij hebben ontvangen in het kader van sollicitaties of wervingsactiviteiten geldt dat wij, ongeacht of het gaat om een vaste functie of bijvoorbeeld een positie als model of oproepkracht, de gegevens die wij in het kader van die sollicitatie ontvangen, bewaren tot maximaal vier weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure. In afwijking daarvan kunnen wij die gegevens met jouw toestemming voor maximaal een jaar bewaren indien wij nadien nog contact zouden willen opnemen voor toekomstige vacatures of werkzaamheden.

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om op die manier onrechtmatige verwerking daarvan zoveel mogelijk tegen te gaan. Onze website heeft een SSL-beveiliging. Derden die wij inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens vragen wij om hetzelfde te doen.

8. Het gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, ook als je niet direct de werking of het effect daarvan ziet. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

9. Type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statische doeleinden.
 • Zo kunnen de volgende data verzameld worden:
  • Het aantal unieke bezoekers.
  • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken.
  • Welke pagina’s gebruikers bekijken.
  • Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken.
  • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

De analytische cookies zijn verbonden aan Google Analytics. Dat wordt door ons zo privacy-vriendelijk mogelijk gebruikt. IP-adressen worden geanonimiseerd en de door ons verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google.

10. Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via de internetbrowser. Ook kun je de internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor de mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

11. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkeling. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

12. Wat zijn jouw rechten?

Iedereen heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Als wij dergelijke verzoeken ontvangen zullen wij steeds beoordelen of wij op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen.

Verzoeken met betrekking tot de bovengenoemde rechten, klachten of vragen over deze privacyregeling kunnen worden gericht aan e-mail: info@totalcreation.nl of telefonisch: +31(0) 318 – 66 50 00.

13. Wijzigingen in het Privacy Beleid

Total Creation kan deze privacyregeling af en toe aanpassen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het is dan ook aan te raden om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy Beleid is bijgewerkt op 7 juni 2021.

14. Slotopmerking

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom wetgevingen wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@totalcreation.nl